Przestrzeń jest wartością.

Jak przedmiotów przestrzennych nie można sobie w ogóle pomyśleć poza przestrzenią, (...), tak żadnego przedmiotu nie można pomyśleć poza możliwością jego powiązania z innymi przedmiotami.

Traktat Logiczno-Filozoficzny, Ludwig Wittgenstein