Urbanistyczne ekspertyzy, opinie prawne

Przykładowe zagadnienia

 • Interpretacja (wykładnia) miejscowego planu lub studium uikzp
 • Wniosek/uwaga do miejscowego planu lub studium uikzp
 • Weryfikacja zgodności z prawem: miejscowego planu, studium uikzp, decyzji WZ
 • Odszkodowania za uchwalenie miejscowego planu (art. 36 u.p.z.p.), w tym
  • decyzja WZ, a określenie przeznaczenia
  • możliwość wydania hipotetycznej decyzji WZ
  • porównanie przeznaczenia w nowym i starym (w tym lata 90) planie zagospodarowania
  • ocena w świetle zmian z 1 stycznia 2018 r. (art. 36 ust. 1a oraz art. 37 ust. 11 u.p.z.p.)
  • przedprocesowa ocena ryzyka