Interdyscyplinarny zespół

dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

mgr inż. Dariusz Walas

mgr prawa, mgr inż. Piotr Walas

mgr inż. Dariusz Gołygowski

Studia magisterskie:
  • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: gospodarka przestrzenna

Hobby: kartografia historyczna

mgr inż. Dariusz Gołygowski

mgr inż. Rafał Purzyński

Studia magisterskie:
  • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: gospodarka przestrzenna
Nagrody za pracę magisterską pt. A maximis ad minima. Rewitalizacja małego miasta na przykładzie Wielunia.:
  • Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii
  • Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  • Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich

Hobby: grafika 3D

inż. Rafał Purzyński

mgr inż. Małgorzata Olejniczak

mgr inż. Małgorzata Olejniczak
Studia magisterskie:
  • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inyżnierii Środowiska, kierunek: gospodarka przestrzenna

Hobby: astronomia

mgr inż. Michał Klichowicz

Studia magisterskie:
  • Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, kierunek: informatyka

Hobby: jazz, sporty umysłowe i fantastyka naukowa

mgr inż. Michał Klichowicz