Interdyscyplinarny zespół

dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

mgr inż. Dariusz Walas

mgr prawa, mgr inż. Piotr Walas

mgr inż. Małgorzata Szefer

mgr inż. Małgorzata Szefer
Studia magisterskie:
 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inyżnierii Środowiska, kierunek: gospodarka przestrzenna

Hobby: astronomia

dr Izabela Durecka

Studia magisterskie:
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, kierunek: gospodarka przestrzenna
Studia doktoranckie:
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki przestrzennej
Nagrody:
 • Grant Prezydenta Miasta Łodzi na realizację pracy magisterskiej o Łodzi - laureatka
 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską na wydziale Nauk Geograficznych UŁ - II miejsce

Hobby: górskie wędrówki

dr Izabela Durecka

mgr Dariusz Kiedrzyński

mgr Dariusz Kiedrzyński
Studia magisterskie:
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, kierunek: geografia
Studia podyplomowe:
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Nagrody:
 • Ogólnopolski konkurs TUP na pracę dyplomową z zakresu gospodarki przestrzennej - II wyróżnienie

Hobby: koszykówka

inż. Edyta Nowak

Studia inżynierskie:
 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: gospodarka przestrzenna
Studia podyplomowe:
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: studium zagadnień legislacyjnych

Hobby: literatura skandynawska

inż. Edyta Nowak

mgr inż. Dariusz Gołygowski

mgr inż. Dariusz Gołygowski
Studia magisterskie:
 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: gospodarka przestrzenna

Hobby: kartografia historyczna