Prawnik urbanista - mgr inż. Piotr Walas

Prawnik urbanista

mgr prawa, mgr inż. Piotr Walas

O sobie

Ścisły umysł techniczny i edukacja politechniczna połączone z wykształceniem prawniczym, wzbogacone doświadczeniem międzynarodowym zdobytym w trakcie studiów na 4 kontynentach.

Wykształcenie

 • 2016-2018; Executive Master in Innovative Governance of Large Urban Systems; École polytechnique fédérale de Lausanne, Szwajcaria – dyplom uzyskany we współpracy z 7 uczelniami na 4 kontynentach (Europa: Niemcy, Hiszpania; Azja: Malezja, Korea Południowa; Ameryka Północna: USA; Afryka: Uganda)
 • 2010-2011; kierunek: prawo, Université de Fribourg, Szwajcaria; stypendium rządu Szwajcarii
 • 2008-2009; „Graduate certificate in Global Technology Entrepreneurship”, Grenoble École de Management, Francja
 • 2007-2013; kierunek: prawo, Uniwersytet Łódzki, Polska; dyplom magistra prawa
 • 2006-2012; kierunek: Business and Technology, Politechnika łódzka, dyplom magistra inżyniera, nagroda Best student of the Faculty

Organizacje naukowe

 • International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights

Konferencje i szkolenia

 • Ústí nad Labem, Republika Czeska, 2020 – prezentujący: Public entities viewpoint: defense against compensation for zoning restrictions under Polish law
 • College Station (Texas), USA, 2019 – prezentujący: Rules governing compensation for zoning restrictions under Polish and Swiss law
 • Poznań, Polska, 2019 – uczestnik: Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
 • Warszawa, Polska, 2019 – uczestnik: Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
 • Łódź, Polska, 2018 – organizator, współprezentujący: Analiza art. 36 ust. 1 i 3 u.p.z.p. praktyka, orzecznictwo

Języki

 • Angielski - biegle
 • Francuski - biegle
 • Niemiecki - komunikatywnie

Zainteresowania

 • Rynki finansowe
 • Żeglarstwo (śródlądowe i morskie)
 • Brydż sportowy