WMW Projekt s.c.

Nasza firma - 29 lat doświadczenia w branży urbanistycznej
Oferujemy:
 • Stałą pracę z regularnym i konkurencyjnym wynagrodzeniem adekwatnym do umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego - stanowisko projektanta
 • Dużą różnorodność tematów
 • Możliwość zakwaterowania na preferencyjnych warunkach

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

Oferta nr 2

Asystent projektanta urbanisty
Wymagania:
 • Profil urbanisty/architekta
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Sumienność, staranność, odpowiedzialność
 • Znajomość programów graficznych mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym mile widziana

Oferta nr 1

Samodzielny projektant urbanista
Wymagania:
 • Zdolność do samodzielnego sporządzania koncepcji urbanistycznych
 • Doświadczenie w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Znajomość aktów prawnych i procedury w zakresie sporządzania opracowań planistycznych
 • Znajomość programów graficznych mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym
 • Sumienność, staranność, odpowiedzialność

Oferta nr 3

Analityk działu ekspertyz prawnych
Wymagania:
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Profil prawniczy (ukończone studia prawnicze)
 • Znajomość zagadnień z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego mile widziana