Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wykaz planów zagospodarowania wykonanych przez WMW Projekt s.c.

Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
249 Zmiana Miejscowego planu – dla wybranego terenu położonego w obrębach Studzianki i Zagóry w gminie Czerniewice Uchwała Nr LXXV/402/24 RG z dn. 30.01.2024 r Urząd Gminy Czerniewic
236 Miejscowy plan – dla parku w Pątnowie w gminie Pątnów (1:1000) Uchwała Nr LXXI/395/24 RG z dn. 15.01.2024 r. Urząd Gminy Pątnów
235 Miejscowy plan – dla obszaru położonego w obrębie Raciszyn (1:2000) Uchwała Nr LXXVIII/551/23 RM z dn. 29.12.2023 r. Urząd Gminy Działoszyn
234 Miejscowy plan – dla obrębu Borkowo Falenta, na terenie gminy Czernice Borowe (1:2000) Uchwała Nr 337/XXXII/2023 RG z dn. 21.12.2023 r. Urząd Gminy Czernice Borowe
231 Zmiana Miejscowego planu – fragmentu miejscowości Zakościele w gminie Inowłódz – rejon Zakątek (1:1000) Uchwała Nr LXIV/416/23 RG z dn. 30.06.2023 r. Urząd Gminy Inowłódz
228 Miejscowy plan – fragmentu miejscowości Spała w gminie Inowłódz (1:2000) Uchwała Nr LXIX/454/23 RG z dn. 23.11.2023 r. Urząd Gminy Inowłódz
226 Miejscowy plan – Miasta Chełm osiedla Zachód, obszaru Szarych Szeregów – Synów Pułku (1:1000) Uchwała Nr LXXXIII/671/23 RM z dn. 26.10.2023 r. Urząd Miasta Chełm
225 Miejscowy plan - dla wybranych terenów w obszarze Starego Miasta w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr LXIX.784.2023 RM z dn. 26.10.2023 r. Urząd Miejski w Wieluniu
218 Miejscowy plan - obszar położony we wsi Moszna-Parcela i Moszna-Wieś oraz we wsi Krosna-Wieś, gm. Brwinów (1:2000) Uchwała Nr LXIX.784.2023 RM z dn. 26.10.2023 r. Urząd Gminy Brwinów
217 Miejscowy plan - części obszaru gminy Wieluń, obejmujący obręb Turów (1:2000) Uchwała Nr LXXX/968/2023 RM z dn. 26.01.2023 r. Urząd Miasta w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
216 Zmiana miejscowego planu - dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma (1:2000) Uchwała Nr L/265/2023 RG z dn. 30.05.2023 r. Urząd Gminy Sabnie
215 Miejscowy plan - część obrębu Słupno, na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 710/LVI/2023 RM z dn. 30.01.2023 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
214 Miejscowy plan – dla działek oznaczonych numerami 258, 6, 262, 250 położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowomiejskie, gmina Nowa Wieś Lęborska (1:2000) Uchwała Nr LII/570/22 RG z dn. 30.11.2022 r. Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
213 Miejscowy plan - fragment obrębu geodezyjnego Kamieńszczyzna w gminie Popów (1:2000) Uchwała Nr 288/XLVIII/2022 RG z dn. 19.10.2022 r. Urząd Gminy Popów
212 Miejscowy plan - fragment obrębu geodezyjnego Rębielice Królewskie w gminie Popów (1:2000) Uchwała Nr 287/XLVIII/2022 RG z dn. 19.10.2022 r. Urząd Gminy Popów
211 Miejscowy plan – dla działki o nr ewid. 59 obręb Bartoszówka w gminie Rzeczyca (1:1000) Uchwała Nr XLVI/299/2022 RG z dn. 12.09.2022 r. Urząd Gminy Rzeczyca
210 Miejscowy plan – dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia (1:2000) Uchwała Nr XXXVI/268/2022 RG z dn. 09.09.2022 r. Urząd Gminy w Rząśni
209 Zmiana miejscowego planu – dla części obszaru wsi Kanice oraz części obszaru wsi Wiechnowice w gminie Rzeczyca (1:2000) Uchwała Nr XLV/293/2022 RG z dn. 12.08.2022 r. Urząd Gminy Rzeczyca
208 Miejscowy plan - gmina Czerniewice (1:2000) Uchwała Nr LIII/291/22 RG z dn. 27.07.2022 r. Urząd Gminy Czerniewice
207 Miejscowy plan - dla wybranych terenów w obrębie Jodłowiec (1:2000) Uchwała Nr LXVII/844/22 RM z dn. 01.07.2022 r. Urząd Miasta w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
206 Zmiana miejscowego planu - dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia w zakresie zmiany tekstu uchwały Uchwała Nr LXVII/843/22 RM z dn. 01.07.2022 r. Urząd Miasta w Wieluniu
205 Miejscowy plan – dla terenu położonego w rejonie ul. I Mościckiego w Rzeczycy (1:1000) Uchwała Nr XLIV/289/2022 RG z dn. 29.06.2022 r. Urząd Gminy Rzeczyca
204 Zmiana miejscowego planu – miejscowości Rogowiec w zakresie zmiany tekstu uchwały Uchwała Nr XLVIII/612/2022 RG z dn. 27.05.2022 r. Urząd Gminy w Kleszczowie
203 Miejscowy plan - dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia – część B (1:1000) Uchwała Nr LXV/812/2022 RM z dn. 26.05.2022 r. Urząd Miasta w Wieluniu
202 Miejscowy plan - części obrębu Nadma w rejonie ul. Mostowej i Kozłówek, na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 586/XLII/2022 RM z dn. 21.02.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
201 Miejscowy plan - części obrębu Nadma w rejonie ul. Kozia Góra, na terenie gminy Radzymin (1:1000) Uchwała Nr 585/XLII/2022 RM z dn. 21.02.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
200 Miejscowy plan - części obrębów 01-07, 01-08, 01-02, 01-01 oraz części obrębu Łąki na terenie miasta i gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 584/XLII/2022 RM z dn. 21.02.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
199 Miejscowy plan - część miasta Oleśnica (1:2000) Uchwała Nr XLII/335/22 RM z dn. 24.01.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
198 Miejscowy plan - część obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 569/XLI/2022 RM z dn. 24.01.2022 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
197 Miejscowy plan - dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia – część A (1:1000) Uchwała Nr LV/701/21 RM z dn. 25.11.2021 r. Urząd Miasta w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
196 Miejscowy plan - wybrany obszar w miejscowości Zawady w gminie Popów (1:2000) Uchwała Nr 239/XXXVII/2021 RG z dn. 25.11.2021 r. Urząd Gminy Popów
195 Miejscowy plan - dla południowej części obrębu Emilianów na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 526/XXXVIII/2021 RM z dn. 15.11.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
194 Miejscowy plan - obręb Nowe Załubice na terenie gminy Radzymin (1:2000) cz. 4 Uchwała Nr 525/XXXVIII/2021 RM z dn. 15.11.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
193 Miejscowy plan - wybrany teren w miejscowości Czarnocin w gminie Czarnocin (1:2000) - centrum cz. B Uchwała Nr XXXV/247/2021 RG z dn. 29.10.2021 r. Urząd Gminy w Czarnocinie
192 Miejscowy plan - część miasta Radzymin – etap 8 (1:2000) cz. B Uchwała Nr 500/XXXVI/2021 RM z dn. 27.09.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
191 Miejscowy plan - obszar w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy (1:1000) Uchwała Nr XXXI/215/2021 RG z dn. 16.08.2021 r. Urząd Gminy w Rzeczycy
190 Miejscowy plan - część miasta Radzymin – etap 7 (1:2000) cz. B Uchwała Nr 466/XXXIII/2021 RM z dn. 28.06.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
189 Miejscowy plan - obręb Łosie na terenie gminy Radzymin (1:2000) cz. 5 Uchwała Nr 445/XXXII/2021 RM z dn. 31.05.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
188 Miejscowy plan – część obrębu ew. nr 56 w rejonie ul. Asfaltowej i część obrębu ew. nr 57 w rejonie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku (1:1000) Uchwała Nr XXXI/359/2021 RM z dn. 10.05.2021 r. Urząd Miasta w Sulejówku
187 Miejscowy plan - część zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko (1:2000) Uchwała Nr XXXI/442/2021 RG z dn. 22.04.2021 r. Urząd Gminy w Kleszczowie
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
186 Miejscowy plan - wybrane tereny w obrębie Gaszyn (1:2000) Uchwała Nr XXXIX/552/21 RM z dn. 27.01.2021 r. Urząd Miasta w Wieluniu
185 Miejscowy plan - część miasta Radzymin – etap 7 (1:2000) cz. A Uchwała Nr 400/XXVIII/2021 RM z dn. 25.01.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
184 Miejscowy plan - obręb 05-09 na terenie gminy Radzymin (1:2000) cz. 3 Uchwała Nr 399/XXVIII/2021 RM z dn. 25.01.2021 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
183 Miejscowy plan - teren położony w sołectwie Strzelce Małe w gminie Masłowice (1:1000) Uchwała Nr XXXV.190.2021 RG z dn. 22.01.2021 r. Urząd Gminy Masłowice
182 Miejscowy plan - część miasta Radzymin – etap 8 (1:2000) cz. A Uchwała Nr 383/XXVII/2020 RM z dn. 14.12.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
181 Miejscowy plan - wybrany teren w miejscowości Czarnocin w gminie Czarnocin (1:2000) centrum cz. A Uchwała Nr XXV/184/2020 RG z dn. 26.11.2020 r. Urząd Gminy Czarnocin
180 Zmiana miejscowego planu - rejon węzła "Jodłowiec" w gminie Wieluń Uchwała Nr XXXV/506/20 RM z dn. 16.11.2020 r. Urząd Miasta w Wieluniu
178 Miejscowy plan - wybrany teren w obrębie Masłowice (1:2000) Uchwała Nr XXXV/505/20 RM z dn. 16.11.2020 r. Urząd Miasta w Wieluniu
177 Miejscowy plan - wybrane tereny w obrębach Urbanice i Małyszyn (1:2000) Uchwała Nr XXXV/504/20 RM z dn. 16.11.2020 r. Urząd Miasta w Wieluniu
176 Miejscowy plan - część obrębu Arciechów na terenie gminy Radzymin (1:2000) cz. 6 Uchwała Nr 367/XXVI/2020 RM z dn. 9.11.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
175 Miejscowy plan - część miejscowości Strzelce (1:2000) Uchwała Nr XXIX/147/20 RM z dn. 9.10.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Oleśnica
174 Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej w Wieluniu (1:2000) Uchwała Nr XXXIII/462/20 RM z dn. 7.09.2020 r. Urząd Miejski w Wieluniu
173 Miejscowy plan – wybrany teren w miejscowości Kalska Wola w gminie Czarnocin (1:2000) Uchwała Nr XX/163/2020 RG z dn. 24.06.2020 r. Urząd Gminy Czarnocin
172 Miejscowy plan - obręb Zwierzyniec na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 302/XXII/2020 RM z dn. 1.06.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
171 Miejscowy plan – część obrębów ew. nr 55 i 54 w rejonie ul. Malinowej, Żeromskiego i Drobiarskiej w Sulejówku (1:1000) Uchwała Nr XXI/235/2020 RM z dn. 28.05.2020 r. Urząd Miasta w Sulejówku
170 Miejscowy plan – zachodnia część Ratajewa w Sulejówku (1:1000) część I i V Uchwała Nr XX/215/2020 z dn. 23.04.2020 r. Urząd Miasta w Sulejówku
169 Miejscowy plan – Ratajewo rejon ul. Drobiarskiej i al. Piłsudskiego w Sulejówku (1:1000) część I i II Uchwała Nr XX/214/2020 z dn. 23.04.2020 r. Urząd Miasta w Sulejówku
168 Miejscowy plan – centralna część Sulejówka po północnej stronie torów kolejowych (1:1000) Uchwała Nr XX/213/2020 z dn. 23.04.2020 r. Urząd Miasta w Sulejówku
167 Miejscowy plan - Gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów (1:1000) Uchwała Nr 117/XV/20 z dn. 21.04.2020 r. Urząd Gminy i Miasta Pajęczno
166 Miejscowy plan - część obrębu Ciemne na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 281/XXI/2020 z dn. 6.04.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
165 Miejscowy plan - Gminy Radzymin dla obrębu Stary Dybów (1:2000) Uchwała Nr 282/XXI/2020 z dn. 06.04.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
164 Zmiana miejscowego planu - Gminy Biała dla dwóch terenów położonych w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie (1:1000) Uchwała Nr XIX/110/20 z dn. 31.03.2020 r. Urząd Gminy Biała
163 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze obrębu Dąbrowa (1:1000) Uchwała Nr XXII/359/20 z dn. 29.01.2020 r. Urząd Miejski w Wieluniu
162 Miejscowy plan - obręb Stary Janków na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 255/XIX/2020 z dn. 27.01.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
161 Miejscowy plan - obszar obejmujący obręb Dybów Kolonia oraz części obrębów Radzymin i Wiktorów na terenie gminy Radzymin (1:2000) Uchwała Nr 254/XIX/2020 z dn. 27.01.2020 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
160 Miejscowy plan – wybrane tereny w miejscowościach: Dalków, Zamość i Rzepki w gminie Czarnocin (1:2000) Uchwała Nr XIII/108/2019 z dn. 12.11.2019 r. Urząd Gminy Czarnocin
159 Miejscowy plan - rejon wyrobiska oraz wysadu solnego "Dębina" (1:2000) Uchwała Nr XIV/124/2019 z dn. 29.10.2019 r. Urząd Gminy w Kleszczowie
158 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze obrębu Ruda i Rychłowice (1:1000) Uchwała Nr XVII/268/19 z dn. 17.10.2019 r. Urząd Miejski w Wieluniu
157 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr XVII/267/19 z dn. 17.10.2019 r. Urząd Miejski w Wieluniu
156 Miejscowy plan – wybrane tereny w miejscowościach: Czarnocin, Zawodzie i Zamość w gminie Czarnocin (1:2000) Uchwała Nr XII/99/2019 z dn. 08.10.2019 r. Urząd Gminy Czarnocin
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
155 Miejscowy plan - obszar obejmujący obręb Dybów Kolonia na terenie gminy Radzymin – część A (1:2000) Uchwała Nr 192/XIV/2019 z dn. 30.09.2019 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
154 Miejscowy plan – zachodnia część obrębu 01-07 na terenie gminy Radzymin (1:1000) Uchwała Nr 191/XIV/2019 z dn. 30.09.2019 r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin
153 Zmiana ustaleń tekstowych miejscowego planu – obszar w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy Uchwała Nr IX/57/2019 z dn. 26.06.2019 r. Urząd Gminy w Rzeczycy
152 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr X/177/19 RM z dn. 29.05.2019 r. Urząd Miejski w Wieluniu
151 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr X/176/19 RM z dn. 29.05.2019 r. Urząd Miejski w Wieluniu
150 Miejscowy plan - część obszaru wsi Kanice oraz część obszaru wsi Wiechnowice w gminie Rzeczyca (1:2000) Uchwała Nr XLIX/322/2018 RG z dn. 19.10.2018 r. Urząd Gminy w Rzeczycy
149 Zmiana miejscowego planu - wybrane tereny w gminie Czerniewice (1:1000) Uchwała Nr LX/316/18 RG z dn. 18.10.2018 r. Urząd Gminy w Czerniewicach
148 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia i część obszaru gminy Wieluń - obręb Dąbrowa (1:1000) Uchwała Nr LVII/551/18 RG z dn. 22.08.2018 r. Urząd Miejski w Wieluniu
147 Miejscowy plan - obręb Blok Dobryszyce w gminie Dobryszyce (1:2000) Uchwała Nr XLIX/256/18 RG z dn. 12.07.2018 r. Urząd Gminy Dobryszyce
146 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr LVI/539/18 RG z dn. 28.06.2018 r. Urząd Miejski w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
145 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr LVI/538/18 RG z dn. 28.06.2018 r. Urząd Miejski w Wieluniu
144 Miejscowy plan - wybrane tereny w gminie Czerniewice (1:1000) Uchwała Nr LI/268/18 RG z dn. 20.03.2018 r. Urząd Gminy w Czerniewicach
143 Miejscowy plan - fragment miejscowości Kleszczów w rejonie ul. Głównej i Milenijnej w gminie Kleszczów (1:1000) Uchwała Nr XL/391/2018 RG z dn. 24.01.2018 r. Urząd Gminy w Kleszczowie
142 Miejscowy plan - obręb Gorzkowiczki w gminie Gorzkowice (1:1000) Uchwała Nr XXXV/252/2017 RG z dn. 28.12.2017 r. Urząd Gminy Gorzkowice
141 Miejscowy plan - obszar położony w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeczycy (1:1000) Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 RG z dn. 10.11.2017 r. Urząd Gminy w Rzeczycy
140 Miejscowy plan - fragment miejscowości Złobnica w gminie Kleszczów (1:2000) Uchwała Nr XXXVII/347/2017 RG z dn. 11.10.2017 r. Urząd Gminy w Kleszczowie
139 Miejscowy plan - miejscowości Kębłowo Nowowiejskie i Wilkowo Nowowiejskie gmina Nowa Wieś Lęborska (1:2000) Uchwała Nr XXXVII/362/17 RG z dn. 28.09.2017 r. Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
138 Zmiana miejscowego planu - gmina Czerniewice (1:1000) Uchwała Nr XLII/216/17 RG z dn. 26.07.2017 r. Urząd Gminy w Czerniewicach
137 Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Sadowej w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXXIX/392/17 RM z dn. 22.06.2017 r. Urząd Miejski w Wieluniu
136 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr XXXIX/390/17 RM z dn. 22.06.2017 r. Urząd Miejski w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
135 Miejscowy plan - obszar w rejonie ulicy Parkowej w Rzeczycy (1:1000) Uchwała Nr XXXIII/203/2017 RG z dn. 25.05.2017 r. Urząd Gminy w Rzeczycy
134 Miejscowy plan - w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach (1:1000) Uchwała Nr XXXII/388/2017 RM z dn. 31.03.2017 r. Urząd Miasta Siedlce
133 Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXXIV/338/17 RM z dn. 15.02.2017 r. Urząd Miejski w Wieluniu
132 Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Długosza i ul. Jagiełły w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXXIV/336/17 RM z dn. 15.02.2017 r. Urząd Miejski w Wieluniu
131 Miejscowy plan - obręb Strzelce Małe w gminie Masłowice (1:1000) Uchwała Nr XXIX/132/2017 RG z dn. 31.01.2017 r. Urząd Gminy Masłowice
130 Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Gaszyńskiej w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXX/308/16 RM z dn. 09.12.2016 r. Urząd Miejski w Wieluniu
129 Miejscowy plan - tereny położone przy ul. Baranowskiego, ul. Ciepłowniczej i ul. 18 Stycznia w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXX/306/16 RM z dn. 09.12.2016 r. Urząd Miejski w Wieluniu
128 Miejscowy plan - tereny położone w obrębach Turów i Widoradz w gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr XXX/304/16 RM z dn. 09.12.2016 r. Urząd Miejski w Wieluniu
127 Miejscowy plan - obręb Walichnowy (obszar II) w gminie Sokolniki (1:1000) Uchwała Nr XX/108/2016 RG z dn. 29.09.2016 r. Urząd Gminy w Sokolnikach
126 Miejscowy plan - obręb Walichnowy (obszar I) w gminie Sokolniki (1:1000) Uchwała Nr XX/107/2016 RG z dn. 29.09.2016 r. Urząd Gminy w Sokolnikach
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
125 Miejscowy plan - obręb Bagatelka w gminie Sokolniki (1:1000) Uchwała Nr XX/106/2016 RG z dn. 29.09.2016 r. Urząd Gminy w Sokolnikach
124 Miejscowy plan - obręb Olszowiec, Wygnanów i Sławno Kolonia w gminie Sławno w gminie Sławno (1:2000) Uchwała Nr XXVII/205/16 RG z dn. 28.09.2016 r. Urząd Gminy w Sławnie
123 Miejscowy plan - gmina Biała (1:2000) Uchwała Nr XVIII/117/16 RG z dn. 14.09.2016 r. Urząd Gminy Biała
122 Miejscowy plan - obręb Syski w gminie Mniszków (1:1000) Uchwała Nr XVII/93/16 RG z dn. 25.04.2016 r. Urząd Gminy w Mniszkowie
121 Miejscowy plan - dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr XXI/224/16 RM z dn. 19.04.2016 r. Urząd Miejski w Wieluniu
120 Zmiana miejscowego planu - dwa wybrane tereny położone w sołectwie Czerniewice (1:1000) Uchwała Nr XXIV/101/16 RG z dn. 22.03.2016 r. Urząd Gminy w Czerniewicach
119 Miejscowy plan - gmina Zgierz - teren wsi Łagiewniki Nowe – Wschód (1:2000) Uchwała Nr XVII/235/16 RG z dn. 28.01.2016 r. Urząd Gminy Zgierz
118 Miejscowy plan - obręb ewidencyjny nr 1 miasta Koluszki (1:2000) Uchwała Nr XVI/168/2015 RM z dn. 28.12.2015 r. Urząd Miejski w Koluszkach
117 Miejscowy plan - miejscowości Łebień, Tawęcino, Karlikowo Lęborskie, Rekowo Lęborskie gmina Nowa Wieś Lęborska (1:2000) Uchwała Nr XI/86/15 RG z dn. 29.09.2015 r. Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
116 Miejscowy plan - obejmujący rejon węzła "Jodlowiec" w gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr XII/135/15 RM z dn. 21.09.2015 r. Urząd Miejski w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
115 Miejscowy plan - obejmujący rejon skrzyżowania dróg: krajowej nr 8 i wojewódzkiej nr 481 w gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr XII/133/15 RM z dn. 21.09.2015 r. Urząd Miejski w Wieluniu
114 Zmiana miejscowego planu - gminy Czerniewice dla fragmentów sołectw Studzianki, Krzemienica, Mała Wola i Zubki Duże (1:1000) Uchwała Nr X/41/15 RG z dn. 24.04.2015 r. Urząd Gminy w Czerniewicach
113 Miejscowy plan - gmina Mniszków - obszar położony w obrębach geodezyjnych Syski i Holendry (1:2000) Uchwała Nr XLII/261/14 RG – z dn. 31.10.2014 r. Urząd Gminy w Mniszkowie
112 Miejscowy plan - gmina Masłowice - teren położony w sołectwach Granice i Chełmo (1:2000) Uchwała Nr XLIX/218/2014 RG z dn. 30.09.2014 r. Urząd Gminy Masłowice
111 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wieluń (II transza)(1:1000) Uchwała Nr XXXVIII/465/14 RM z dn. 5.03.2014 r. Urząd Miejski w Wieluniu
110 Miejscowy plan - obszar położony w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz Strugi Brzeźnica i ul. Warszawskiej cz. III (1:1000) Uchwała Nr XLVIII/321/2014 RM z dn. 20.02.2014 r. Urząd Miejski w Wieruszowie
109 Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wieluń (I transza) (1:1000) Uchwała Nr XXXII/400/13 RM z dn. 12.09.2013 r. Urząd Miejski w Wieluniu
108 Miejscowy plan - wybrane fragmenty gminy Gozdowo (1:2000, 1:5000), pow. 190 ha Uchwała Nr 244/XXVI/13 RG z dn. 23.08.2013 r. Urząd Gminy w Gozdowie
107 Miejscowy plan - sołectwo Turów w gminie Wieluń (1:2000) Uchwała Nr XXXI/383/13 RM z dn. 17.06.2013 r. Urząd Miejski w Wieluniu
106 Zmiana miejscowego planu- gmina Parzęczew - obszar położony w sołectwach: Parzęczew, Ignacew Parzęczewski, Ignacew Rozlazły, Śniatowa oraz Skórka (farma wiatrowa) (1:2000) Uchwała Nr XXXI/244/13 RG z dn. 07.02.2013 r. Urząd Gminy Parzęczew
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
105 Miejscowy plan - obszar położony w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. II. (1:1000) Uchwała Nr XXVI/174/2012 RM z dn. 15.11.2012 r. Urząd Miejski w Wieruszowie
104 Zmiana miejscowego planu - miasto Wieluń - obszar w rejonie ulic: Wodna, Głowackiego, Kochelskiego (1:1000) Uchwała Nr XXII/269/12 RM z dn. 27.09.2012 r. Urząd Miejski w Wieluniu
103 Zmiana miejscowego planu - gmina Parzęczew - obszar położony we wsi Orła (1:1000) Uchwała Nr XXIV/185/12 RG z dn. 5.09.2012 r. (uchylona) Urząd Gminy Parzęczew
102 Zmiana miejscowego planu - gmina Gozdowo (1:2000, 1:5000) Uchwała Nr 120/XII/12 RG z dn. 15.06.2012 r. Urząd Gminy w Gozdowie
101 Zmiana miejscowego planu - gmina Lgota Wielka - obszary położone w sołectwach: Kolonia Lgota, Lgota Wielka i Wola Blakowa (1:1000) Uchwała Nr XVIII/111/2012 RG z dn. 30.03.2012 r. Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
100 Miejscowy plan - miasto Wieluń (w części dotyczącej terenów, wymienionych w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Łódzkiego PNK-I.4131.718.2011 r. z dnia 28 lipca 2011 r.) (1:2000) Uchwała Nr XIII/139/11 RM z dn. 29.11.2011 r. Urząd Miejski w Wieluniu
99 Zmiana miejscowego planu - gmina Parzęczew - obszar położony w sołectwach Śliwniki oraz Wytrzyszczki (1:1000) Uchwała Nr XIII/95/11 RG z dn. 29.09.2011 r. Urząd Gminy Parzęczew
98 Zmiana miejscowego planu - gmina Parzęczew - obszar położony we wsi Orła (1:1000) Uchwała Nr XIII/93/11 RG z dn. 29.09.2011 r. Urząd Gminy Parzęczew
97 Miejscowy plan - fragment miasta Radomska w rejonie ulic: Narutowicza, Wojska Polskiego i Witosa (1:1000) Uchwała Nr XI/79/11 RM z dn. 30.06.2011 r. Urząd Miasta Radomska
96 Miejscowy plan - miasto Wieluń (1:2000) Uchwała Nr IX/93/11 RM z dn. 21.06.2011 r. Urząd Miejski w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
95 Zmiana miejscowego planu - gmina Sulmierzyce (fragmenty gminy + droga kopalniana z otoczeniem) (1:2000, 1:5000) Uchwała Nr VIII/35/2011 RG z dn. 30.05.2011 r. Urząd Gminy w Sulmierzycach
94 Zmiana miejscowego planu - gmina Rzgów – rejon ulic Katowickiej, Żeromskiego, Kusocińskiego (1:1000) Uchwała Nr IV/24/2011 RM z dn. 2.02.2011 r. Urząd Miejski w Rzgowie
93 Zmiana miejscowego planu - gmina Lgota Wielka (1:2000, 1:5000) Uchwała Nr IV/22/2011 RG z dn. 28.01.2011 r. Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
92 Miejscowy plan - obszar położony we wsi Wola Błędowa w gminie Stryków (1:1000) Uchwała Nr LIV/447/2010 RM z dn. 10.11.2010 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
91 Zmiana miejscowego planu - miasto Stryków (Droga Wojewódzka nr 708) z przyległymi terenami (1:2000) Uchwała Nr LIV/446/2010 RM z dn. 10.11.2010 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
90 Zmiana miejscowego planu – obszar we wsi Skórka – gmina Parzęczew (1:1000) Uchwała Nr XLVII/426/10 RG z dn. 21.08.2010 r. Urząd Gminy Parzęczew
89 Zmiana miejscowego planu – obszar we wsi Chociszew – gmina Parzęczew (1:1000) Uchwała Nr XLVII/428/10 RG z dn. 21.08.2010 r. Urząd Gminy Parzęczew
88 Miejscowy plan - wieś Symonia – gmina Dalików (1:1000) Uchwała Nr 245/10 RG z dn. 06.08.2010 r. Urząd Gminy w Dalikowie
87 Miejscowy plan - obszar położony w miejscowości Barkowice w gminie Sulejów (1:1000) Uchwała Nr XXXVII/380/2010 RM z dn. 21.04.2010 r. Urząd Miejski w Sulejowie
86 Zmiana miejscowego planu - gmina Rzgów – rejon ulic Katowickiej, Rzemieślniczej, Tuszyńskiej (1:1000) Uchwała Nr LI/389/2010 RM z dn. 17.03.2010 r. Urząd Miejski w Rzgowie
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
85 Zmiana miejscowego planu – część miasta Rzgowa w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Kusocińskiego i Krasickiego (1:1000) Uchwała Nr XLVII/346/2009 RM z dn. 14.10.2009 r. Urząd Miejski w Rzgowie
84 Miejscowy plan – gmina Stryków (1:2000), pow. 158 km², 12 tys. mieszk.* Uchwała Nr XXXVI/290/2009 RM z dn. 28.07.2009 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
83 Zmiana miejscowego planu – teren we wsi Michałówek – gm. Stryków (1:2000) Uchwała Nr XXVIII/199/2008 RM z dn. 5.12.2008 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
82 Zmiana miejscowego planu - obszar położony we wsi Piaskowice, gmina Parzęczew (1:1000) Uchwała Nr XXIV/236/2008 RG z dn. 30.10.2008 r Urząd Gminy Parzęczew
81 Miejscowy plan - teren osiedla Podolszyce – Południe w Płocku (1:1000), pow. 160 ha Uchwała Nr 391/XXVII/08 RM z dn. 30.09.2008 r. Urząd Miasta Płocka
80 Miejscowy plan - część miejscowości Złotniki, położona przy drodze powiatowej nr 3707 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 72 w gm. Dalików (1:1000) Uchwała Nr 110/08 RG z dn. 29.04.2008 r. Urząd Gminy w Dalikowie
79 Miejscowy plan - obszar położony w Sulejowie w rejonie ulic: Piotrkowskiej i Błonie (1:1000) Uchwała Nr XVII/163/2008 RM z dn. 17.04.2008 r. Urząd Miejski w Sulejowie
78 Miejscowy plan – obszar „Węzeł Wartkowice” w gminie Wartkowice (1:1000), pow. 135 ha Uchwała Nr XIX/107/08 RG z dn. 31.01.2008 r. Urząd Gminy Wartkowice
77 Miejscowy plan - część obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sucha w gminie Wartkowice (1:1000) Uchwała Nr XIX/105/08 RG z dn. 31.01.2008 r. Urząd Gminy Wartkowice
76 Miejscowy plan - obszar położony w Sulejowie w rejonie ulic: Koneckiej i Wschodniej (1:1000) Uchwała Nr XIII/110/2007 RM z dn. 27.11.2007 r. Urząd Miejski w Sulejowie
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
75 Zmiana miejscowego planu – gmina Sulmierzyce - siedliska rolne (1:2000), pow. 966 ha Uchwała Nr X/61/2007 RG z dn. 26.10.2007 r. Urząd Gminy w Sulmierzycach
74 Miejscowy plan - Gmina Lgota Wielka (1:5000, 1:2000), pow. 63 km², 4,5 tys. mieszk. Uchwała Nr IX/65/2007 RG z dn. 29.06.2007 r. Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
73 Miejscowy plan - obszar położony pomiędzy ul. Wysockiego, Sieradzką i Kolejową w mieście i gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr IX/54/07 RM z dn. 27.04.2007 r. Urząd Miejski w Wieluniu
72 Miejscowy plan – teren we wsi Imielnik Stary gm. Stryków (1:2000) Uchwała Nr LVIII/402/2006 RM z dn. 27.10.2006 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
71 Miejscowy plan - obszar we wsi Kiełmina-Klęk w gminie Stryków (1:2000) Uchwała Nr LIV/388/2006 RM z dn. 30.06.2006 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
70 Miejscowy plan - miasto Pabianice (1:2000)*, pow. 33 km², 73 tys. mieszk. Uchwała Nr LXVII/561/06 RM z dn. 29.06.2006 r. Urząd Miejski w Pabianicach
69 Miejscowy plan – rejon ulic: Sanitariuszek, Lublinek i Biwakowej w Łodzi (1:1000) Uchwała Nr LXVIII/1282/06 RM z dn. 31.05.2006 r. Urząd Miasta Łodzi
68 Miejscowy plan – rejon ulic: Wolborskiej, Podleśnej, Wierzejskiej w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr XLII/736/05 RM z dn. 09.11.2005 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.a
67 Miejscowy plan - gmina Sulmierzyce (1:5000, 1:2000)*, pow. 83 km², 5 tys. mieszk. Uchwała Nr XXVI/134/2005 RG z dn. 04.11.2005 r. Urząd Gminy w Sulmierzycach
66 Miejscowy plan - obszar położony we wsi Kontrewers w gminie Dalików (1:1000) Uchwała Nr 171/05 RG z dn. 14.10.2005 r. Urząd Gminy w Dalikowie
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
65 Miejscowy plan - miasto Tomaszów Mazowiecki (1:2000)*, pow. 41 km2, 75 tys. mieszk. Uchwała Nr XLV/413/05 RM z dn. 05.10.2005 r. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
64 Miejscowy plan - miasto Stryków (1:5000)* Uchwała Nr XLI/317/2005 RM z dn. 28.09.2005 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
63 Miejscowy plan - Las Łagiewnicki wraz z otuliną w Łodzi (1:2000), pow. 600 ha Uchwała Nr LI/922/05 RM z dn. 22.06.2005 r. (uchylony) Urząd Miasta Łodzi
62 Miejscowy plan – teren we wsi Ługi – Dobieszków gm. Stryków (1:1000) Uchwała Nr XXXVIII/287/2005 RM z dn. 23.06.2005 r. Urząd Miasta – Gminy Stryków
61 Miejscowy plan – rejon ulic: Klaretyńskiej, Traktorowej i Kwiatowej w Łodzi (1:1000) Uchwała Nr XLVIII/853/05 RM z dn. 04.05.2005 r. Urząd Miasta Łodzi
60 Miejscowy plan - gm. Parzęczew (1:10 000)*, pow. 104 km2, 5,1 tys. mieszk. Uchwała Nr XXXI/380/058 RG z dn. 31.03.2005 r. Urząd Gminy Parzęczew
59 Miejscowy plan - obszar położony w Sulejowie przy ul. Grunwaldzkiej (1:1000) Uchwała Nr XXIV/175/2005 RM z dn. 31.03.2005 r. Urząd Miejski w Sulejowie
58 Miejscowy plan - rejon ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska w Płocku (1:500) Uchwała Nr 437/XXII/04 RM z dn. 16.03.2004 r. Urząd Miasta Płocka
57 Miejscowy plan – rejon ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku (1:500) Uchwała Nr 383/XXI/04 RM z dn. 24.02.2004 r. Urząd Miasta Płocka
56 Miejscowy plan - teren osiedla Podolszyce – Północ w Płocku (1:1000), pow. 145 ha Uchwała Nr 346/XIX/03 RM z dn. 30.12.2003 r. Urząd Miasta Płocka
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
55 Zmiana miejscowego planu - gm. Wieluń – tereny złóż iłów triasowych w Widoradzu (1:2000) Uchwała Nr XV/113/03/RM z dn. 19.12.2003 r. Urząd Miejski w Wieluniu
54 Miejscowy plan - rejon os. Jeziorna I w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr XIII/191/03 RM z dn. 26.11.2003 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
53 Miejscowy plan - teren we wsi Wódka w gm. Nowosolna (1:1000) Uchwała Nr XII/88/03 RG z dn. 27.10.2003 r. Urząd Gminy Nowosolna
52 Miejscowy plan – wieś Babice w gm. Lutomiersk (1: 500) Uchwała Nr IX/85/2003 RG z dn. 15.09.2003 r. Urząd Gminy Lutomiersk
51 Miejscowy plan – Sieniec, dz. nr ew. 388, 389 gm. Wieluń (1:500) Uchwała Nr XI/79/03 RM z dn. 12.09.2003 r. Urząd Miejski w Wieluniu
50 Miejscowy plan – Sieniec - dz. nr ew. 561 gm. Wieluń (1:500) Uchwała Nr XI/78/03 RM z dn. 02.09.2003 r. Urząd Miejski w Wieluniu
49 Miejscowy plan - rejon ulic: Otolińskiej, Chopina, torów stacji kolejowej w Płocku (1:1000) Uchwała Nr 166/XII/03 RM z dn. 26.06.2003 r. Urząd Miasta Płocka
48 Miejscowy plan – rejon ulic: Jana Pawła II, Al. Grunwaldzkiej, Broniewskiego i Spółdzielczej – Węzeł Grunwaldzki w Sieradzu (1:500) Uchwała Nr VIII/88/2003 RM z dn. 24.04.2003 r. Urząd Miasta Sieradza
47 Zmiana miejscowego planu – gmina Błaszki – dz. nr ew. 111/2, 119/3 we wsi Łubna Jakusy (1:500) Uchwała Nr IV/20/2003 RG z dn. 21.02.2003 r. Urząd Gminy i Miasta Błaszki
46 Miejscowy plan - Pasmo Strategiczne POW w Sieradzu (1:1000) Uchwała Nr V/45/2003 RM z dn. 19.02.2003 r. Urząd Miasta Sieradza
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
45 Miejscowy plan - Węzeł Strategiczny Centrum w Sieradzu (1:1000) Uchwała Nr V/44/2003 RM z dn. 9.02.2003 r. Urząd Miasta Sieradza
44 Zmiana miejscowego planu ogólnego – rej. ul. Łódzkiej i Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli (1:1000) Uchwała Nr IV/17/2002 RM z dn. 13.12.2002 r. Urząd Miasta Zduńska Wola
43 Miejscowy plan - Piotrków Tryb. – rejon ul. Słowackiego, Belzackiej, Kostromskiej (1:1000) Uchwała Nr LII/955/2002 RM z dn. 09.10.2002 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
42 Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Łódź w zakresie komunikacji - ulice: Brzezińska, Zbójnicka, Stokowska i Projektowana Z1/4 (1:2000) Uchwała Nr LXXXVII/1908/02 RM z dn. 25.09.2002 r. Urząd Miasta Łodzi
41 Miejscowy plan - rejon ulic: Wojska Polskiego, M.C. Skłodowskiej, Starowarszawskiej i Pereca w Piotrkowie Tryb. (1:500) Uchwała Nr L/925/2002 RM z dn. 11.09.2002 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
40 Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Łódź – rejon ulic: Ogrodowej, Cmentarnej i projektowanego przebicia ul. Żeligowskiego (1:1000) Uchwała Nr LXXXIII/1858/02 RM z dn. 03.07.2002 r. Urząd Miasta Łodzi
39 Miejscowy plan – gm. Lutomiersk – wieś Florentynów (1:1000) Uchwała Nr XLV/443/2002 RG z dn. 27.06.2002 r. Urząd Gminy Lutomiersk
38 Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Wieluń – rejon ul. Zielonej (1:500) Uchwała Nr XLI/296/02 RM z dn. 15.05.2002 r. Urząd Miejski w Wieluniu
37 Miejscowy plan - teren we wsiach Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka w gm. Nowosolna (1:1000) Uchwała Nr XXIX/256/2002 RG z dn. 29.04.2002 r. Urząd Gminy Nowosolna
36 Zmiana miejscowego planu - gm. Wieluń – teren we wsi Kadłub (1:1000) Uchwała Nr XXXIX/286/02 RM z dn. 15.02.2002 r. Urząd Miejski w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
35 Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Łódź – rejon ulic: Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i projektowanego przebicia ul. Żeligowskiego – teren Polteksu (1:2000), Manufaktura Uchwała Nr LXXII/1620/01 RM z dn. 27.12.2001 r. Urząd Miasta Łodzi
34 Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Wieluń – rejon ul. Kościuszki(1:500) Uchwała Nr XXXVI/259/01 RM z dn. 12.10.2001 r. Urząd Miejski w Wieluniu
33 Zmiana miejscowego planu ogólnego - gm. Parzęczew – dz. nr ew. 150, 151, 152, 153 (1:1000) Uchwała Nr XXXVII/277/2001 RG z dn. 30.08.2001 r. Urząd Gminy Parzęczew
32 Miejscowy plan – wieś Zalew, gm. Lutomiersk (1:1000) Uchwała Nr XXXIII/330/2001 RG z dn. 17.07.2001 r. Urząd Gminy Lutomiersk
31 Zmiana miejscowego planu szczegółowego - Śródmieście Piotrkowa Tryb. – rejon ul. Kopernika: podjednostki: C-18, C-19 (1:500) Uchwała Nr XXXVII/635/2001 RM z dn. 27.06.2001 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
30 Miejscowy plan - rejon ulic: Łęgskiej, Płockiej, Barskiej, Polnej, Okrężnej we Włocławku (1:1000) Uchwała Nr 41/XXXII/2001 RM z dn. 25.06.2001 r. Urząd Miasta Włocławek
29 Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Wieluń – dz. nr ew. 321 w rejonie ulic: Kościuszki i 18-go Stycznia (1:500) Uchwała Nr XXXIII/227/01 RM z dn. 27.04.2001 r. Urząd Miejski w Wieluniu
28 Miejscowy plan - rejon ulic: Kopcińskiego, Małachowskiego, proj. ul. Konstytucyjnej i torów PKP w Łodzi (1:1000) Uchwała Nr LVII/1292/01 RM z dn. 21.03.2001 r. Urząd Miasta Łodzi
27 Miejscowy plan - teren we wsi: Babice, Mirosławice gm. Lutomiersk (1:1000) Uchwała Nr XXVII/265/2001 RG z dn. 23.01.2001 r. Urząd Gminy Lutomiersk
26 Miejscowy plan -os. Sulejowska w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr XXXI/921/2000 RM z dn. 29.12.2000 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
25 Zmiana miejscowego planu ogólnego - gm. Dalików – teren we wsi Huta Bardzyńska (1:1000) Uchwała Nr 132/2000 RG z dn. 29.12.2000 r. Urząd Gminy w Dalikowie
24 Zmiana miejscowego planu ogólnego – m. Sieradz – rejon ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i Drogi Brzezińskiej (1:500) Uchwała Nr 233/XXVI/2000 RM z dn. 28.12.2000 r. Urząd Miasta Sieradza
23 Zmiana miejscowego planu szczegółowego - Śródmieście Piotrkowa Tryb. – podjednostki: A-16, A-17 (1:500) Uchwała Nr XXX/510/2000 RM z dn. 13.12.2000 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
22 Zmiana miejscowego planu ogólnego - Tuszyn – droga Antonówka – Poddębina (1:500) Uchwała Nr XXIV/171/ 2000 RM z dn. 25.09.2000 r. Urząd Miasta w Tuszynie
21 Miejscowy plan – powiększenie Giełdy Rolnej w Ksawerowie (1:1000) Uchwała Nr XXII/142/2000 RG z dn. 07.09.2000 r. Urząd Gminy Ksawerów
20 Miejscowy plan – rejon ul. Liściastej i al. Włókniarzy w Łodzi(1:1000) Uchwała Nr XLIV/837/2000 RM z dn. 19.07.2000 r. Urząd Miasta Łodzi
19 Miejscowy plan – rejon ul. Rypułtowickiej w Pabianicach (1:2000) Uchwała Nr XXVIII/296/2000 RM z dn. 26.06.2000 r. Urząd Miejski w Pabianicach
18 Miejscowy plan – ul. Konstantynowska, Widzewska, Partyzancka w Pabianicach (1:1000) Uchwała Nr XXVIII/295/2000 RM z dn. 26.06.2000 r. Urząd Miejski w Pabianicach
17 Zmiana miejscowego planu - gm. Wieluń – rejon wsi Widoradz (1:500) Uchwała Nr XVII/123/99 RM z dn. 29.12.1999 r. Urząd Miejski w Wieluniu
16 Zmiana miejscowego planu - m. Wieluń – rejon ulic: Kopernika, św. Barbary, Kaliska (1:500) Uchwała Nr XVII/122/99 RM z dn. 29.12.1999 r. Urząd Miejski w Wieluniu
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
15 Zmiana miejscowego planu ogólnego - gm. Dalików – teren we wsi Kontrewers (1:500) Uchwała Nr 67/99 RG z dn. 29.11.1999 r. Urząd Gminy w Dalikowie
14 Miejscowy plan – rejon ul. Jarzynowej, Borowej, Solec w Łodzi (1:500) Uchwała Nr XXI/413/99 RM z dn. 22.09.1999 r. Urząd Miasta Łodzi
13 Miejscowy plan – rejon ul. Brukowej i projektowanej ul. św. Teresy w Łodzi (1:500) Uchwała Nr XIX/335/99 RM z dn. 21.07.1999 r. Urząd Miasta Łodzi
12 Miejscowy plan - ŁSSE Podstrefa Ksawerów (1:1000) Uchwała Nr XI/75/99 RG z dn. 30.06.1999 r. Urząd Gminy Ksawerów
11 Miejscowy plan – rejon ul. Pomorskiej i Juhasowej w Łodzi (1:500) Uchwała Nr XII/240/99 RM z dn. 07.04.1999 r. Urząd Miasta Łodzi
10 Miejscowy plan - ŁSSE podstrefa Ozorków (1:1000) Uchwała Nr IX/70/99 RM z dn. 25.03.1999 r. Urząd Miejski w Ozorkowie
9 Miejscowy plan - Podzamcze w Piotrkowie Tryb. - podjednostki A-18, A-24 (1:500) Uchwała Nr IX/134/99 RM z dn. 17.03.1999 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
8 Zmiana miejscowego planu szczegółowego - os. Jeziorna II w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr IX/132/99 RM z dn. 17.03.1999 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
7 Miejscowy plan – rejon ul. Batorego w Piotrkowie Tryb. (1:500) Uchwała Nr IX/131/99 RM z dn. 17.03.1999 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
6 Miejscowy plan – rejon ul. Zakładników w Sieradzu (1:2000) Uchwała Nr 13/III/98 RM z dn. 19.11.1998 r. Urząd Miasta Sieradza
Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca Zleceniodawca
5 Miejscowy plan – Podzamcze w Piotrkowie Tryb. (1:500) Uchwała Nr LIII/630/98 RM z dn. 17.06.1998 r. Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
4 Zmiana miejscowego planu ogólnego – Łódź – powiększenie cmentarza na Kurczakach (1:1000) Uchwała Nr 79/766/98 RM z dn. 18.02.1998 r. Urząd Miasta Łodzi
3 Zmiana miejscowego planu ogólnego Łodzi – ul. Przybyszewskiego, Milionowa, Lodowa (1:1000) Uchwała Nr 79/766/98 RM z dn. 18.02.1998 r. Urząd Miasta Łodzi
2 Zmiana miejscowego planu ogólnego - Pabianice – rejon ul. Jutrzkowickiej (1:1000) Uchwała Nr XXXI/320/97 RM z dn. 24.09.1997 r. Urząd Miejski w Pabianicach
1 Miejscowy plan – ul. Jana Pawła II, 1-go Maja, Droga Brzezińska w Sieradzu (1:500) Uchwała Nr XL/266/97 RM z dn. 10.09.1997 r. Urząd Miasta Sieradza