Opracowania planistyczne

Samorządy cenią:
 • Ponad 25-letnie doświadczenie generalnego projektanta – zarówno merytoryczne rozwiązywanie przedstawionych zagadnień jak i bezbłędną znajomość procedur z uwzględnieniem specyfiki różnych województw
 • Umiejętność posługiwania się różnorodnym oprogramowaniem w zakresie planowania przestrzennego
 • Elastyczność w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych
 • Umiejętność rozwiązywania nawet najbardziej nietypowych problemów – zarówno merytorycznych jak i proceduralnych

Kancelaria urbanistyczna

Od typowej kancelarii prawnej różni nas:
 • Połączenie wiedzy doświadczonego urbanisty-praktyka i prawnika urbanisty pozwalające na optymalny dobór argumentacji, łączącej urbanistyczny i prawniczy punkt widzenia.
 • Rzetelność analizy – nie obsługujemy klientów hurtowo. Prowadzimy równolegle bardzo małą liczbę spraw, każdej poświęcamy dużo czasu.
 • Specjalizacja – nie akceptujemy dowolnych zleceń. Sporządzamy tylko skargi i odwołania z zakresu, w którym jesteśmy ekspertami, tj. planowania przestrzennego.
 • Ilustracja graficzna – zagadnienia urbanistyczne wymagają załączników graficznych – typowe kancelaria prawne nie posiadają w tym zakresie, ani umiejętności, ani właściwego oprogramowania.
 • Standardy etyczne – jasno komunikujemy ryzyka, przewidywany czas trwania sprawy etc. Jeżeli odwołanie/skarga jest nieuzasadniona – mówimy o tym wprost już na wstępie.
 • Odwołań i skarg nie sporządzają (w jakimkolwiek zakresie) aplikanci/praktykanci/studenci.

Opinie urbanistyczne

Wśród naszych klientów
 • Kancelarie cenią m.in. naszą precyzyjnie zdefiniowaną specjalizację, ilustrację graficzną omawianych zagadnień oraz wiedzę dotyczącą starych planów z lat 90-tych
 • Sądy i prokuratury cenią m.in. naszą terminowość, dokładność w rozpoznaniu materiału procesowego oraz umiejętność przedstawienia trudnych urbanistycznych zagadnień z punktu widzenia praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
 • Osoby fizyczne oraz firmy cenią m.in. elastyczność w zakresie:
  • przekazywania materiałów – ok. 90% klientów przekazuje nam całość materiałów i informacji pocztą/mailem/telefonicznie, bez konieczności osobistego kontaktu
  • terminów – realizujemy zlecenia z bardzo krótkimi terminami – powyższe dzięki elastycznemu czasowi pracy, natomiast nigdy kosztem dokładności i jakości

Doradztwo inwestycyjne

Klienci cenią:
 • Połączenie wiedzy doświadczonego urbanisty-praktyka, prawnika urbanisty oraz specjalisty ds. inwestycji – tylko takie połączenie pozwala na zrozumienie często skomplikowanych procesów technologicznych przedsiębiorstwa klienta, przy równoczesnym uwzględnieniu zagadnień prawnych i urbanistycznych,
 • Doświadczenie w zakresie różnych inwestycji – wspieraliśmy m.in. inwestycje takie jak: chlewnie, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, kopalnie, hotele, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powżej 2000m2 , stacje benzynowe, zakłady produkcyjne mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wielokondygnacyjne budynki wielorodzinne itp. Doradzamy także w przypadku planowanej budowy domu jednorodzinnego, czy niewielkiego zakładu usługowego.

Szkolenia urbanistyczne

Klienci cenią:
 • Nasze bogate doświadczenie – prezentujemy case studies, nie zanudzamy teorią
 • Elastyczność w zakresie miejsca szkolenia – oferujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w naszej sali wykładowej
 • Elastyczność w zakresie materiału i długości szkolenia, które dopasowujemy indywidualnie do potrzeb i oczekiwań klienta