Doradztwo urbanistyczne, porady inwestycyjne, konsultacje planistyczne

Doradztwo urbanistyczno-inwestycyjne – przykłady

  • Wyszukiwanie nieruchomości na potrzeby inwestycji
  • Sprawdzanie uwarunkowań wybranych terenów inwestycyjnych
  • Optymalizacja wielkości terenu inwestycyjnego
  • Pomoc w sporządzaniu planu zagospodarowania inwestycji
  • Analiza procesu technologicznego pod względem zagrożeń inwestycyjnych
  • Prowadzenie procesu inwestycyjnego, także od stadium green field
  • Asysta w procesach odbiorowych oraz uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie
  • Analizy urbanistyczne
  • Projekt zagospodarowania działki/terenu